bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 19 września 2012 r.

Uchwała Nr RG-XXIII/175/12 w sprawie: zabezpieczenia 15% wkładu własnego na realizację projektu, współfinansowanego z Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Uchwała Nr RG-XXIII/174/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.

Uchwała Nr RG-XXIII/173/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XXIII/172/12 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uchwała Nr RG-XXIII/171/12 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG-VI/33/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXIII/170/12 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała Nr RG-XXIII/169/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-II/7/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji działających przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny.



Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 26.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 533