bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 26 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr RG-XXI/165/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr RG-XXI/164/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Uchwała Nr RG-XXI/163/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIX/177/02 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnychdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG-XXI/162/12 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016

Uchwała Nr RG-XXI/161/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012r.

Uchwała Nr RG-XXI/160/12 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - XXXV/287/09 z dnia 28.08.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórskok na terenie Gminy SItkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXI/159/12 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach"

Uchwała Nr RG-XXI/158/12 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - XVIII/130/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie aktu o tworzeniu samorządowej instytucji pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach, oraz uchwalenia jej statutu

Uchwała Nr RG-XXI/157/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - XVI/132/12 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2012

Uchwała Nr RG-XXI/156/12 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2012 rokuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 26.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 545