bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XVIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 marca 2012 r.

Uchwała Nr RG-XVIII/145/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.

Uchwała Nr RG-XVIII/144/12 w sprawie: wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XVIII/143/12 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG- XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagroda

Uchwała Nr RG-XVIII/142/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 585/228, położonej w obrębie Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XVIII/141/12 w sprawie: zmiany Uchwały NR RG-XVI/132/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w GminieOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 25.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 451