bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr RG-XVI/133/12 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XVI/132/12 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2012.

Uchwała Nr RG-XVI/131/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-XVI/130/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-XVI/129/12 w sprawie:określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XVI/128/12 w sprawie:uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.

Uchwała Nr RG-XVI/127/12 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.
Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 25.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 538