bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXIX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny - 27 Marca 2013 r.

Uchwała Nr RG - XXIX/246/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych Nr 480/5, 480/6, 480/7, 480/9, 480/10, 480/25, zabudowanych budynkami garażowymi, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIX/245/13 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"

Uchwała Nr RG - XXIX/244/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr RG - XXIX/243/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIX/242/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr RG - XXIX/241/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIX/240/13 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG - XXIX/239/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013 - 2016

Uchwała Nr RG - XXIX/238/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 15.04.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 15.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 663