bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Praca Socjalna

Praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:
1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej

2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.04.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 761