bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach programu są realizowane zadnia dotyczące w szczególności zapewniania pomocy w zakresie dożywiania w Przedszkolach, Szkołach:

1. Dzieciom do 7 roku życia

2. Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje:
Osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 813 zł
Osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 684 zł.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.04.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 731