bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zasiłek Okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje: 
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 542 zł;
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, w szczególności ze względu na:
o długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Art. 38 ust. 2. Zasiłek okresowy ustala się:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Art. 147 ust. 3 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawyOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.04.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.04.2013
Dokument oglądany razy: 853