bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXIV Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 maj 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXIV/257/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.05.2020 r. poz. 2007

Uchwała Nr RG-XXIV/258/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXIV/259/20 w sprawie zmiany Uchwały NR RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

Uchwała Nr RG-XXIV/260/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/261/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Bolechowice"

Uchwała Nr RG-XXIV/262/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II"

Uchwała Nr RG-XXIV/263/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana I"

Uchwała Nr RG-XXIV/264/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/265/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania w zakresie udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny bez względu na ich miejsce zamieszkania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.05.2020 r. poz. 2008Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 29.05.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 29.05.2020
Dokument oglądany razy: 869