bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


1. Dowody osobiste


Wydawaniem dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny zajmuje się Pani  - Anita Dziwoń Zastępca kierownika USC  - parter, pok. 13.

Informacje dot. dowodów osobistych - tel: 41 347-50-55

Formularze

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

Jedną aktualną, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osoby bez znaków szczegółowych i okularów z ciemnymi szkłami


2.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 13.05.2020
Podpisał: Anita Dziwoń
Dokument z dnia: 13.05.2020
Dokument oglądany razy: 13 172