bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2020

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 7.01.2020 KSP.0050.01.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sitkówka-
Nowiny w 2020 r.
2. 10.01.2020 WG.0050.2.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny
3. 10.01.2020 WG.0050.3.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
4. 10.01.2020 WG-PLF.0050.04.20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok
5. 10.01.2020 WG - PLF.0050.04.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
6. 15.01.2020 RSO.0050.4.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko urzędnicze – referenta ds. Gospodarki nieruchomościami i geodezji Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
7. 17.01.2020 WG.0050.5.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
8. 17.01.2020 RSO.0050.6.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 roku
9. 20.01.2020 WG.0050.07.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
10. 20.01.2020 WG.0050.08.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
11. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
12. 20.01.2020 WG.0050.09.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020 r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
13. 20.01.2020 WG.0050.10.2020 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
14. 22.01.2020 WG-PLF.0051.11.20 w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
15. 22.01.2020 WG - PLF.0051.12.20 w sprawie prowadzenia systemu płatności z użyciem terminali płatniczych i przyjęcia „Instrukcji dokonywania operacji przy użyciu terminali płatniczych”
16. 24.01.2020 0050.13.2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021
17. 27.01.2020 WG - PLF.0050.14.20 vw sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
18. 27.01.2020 WG-PLF.0050.14.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2020 rok
19. 31.01.2020 WG.0050.15.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr WG.0050.08.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia20 stycznia 2020r. „w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2020r. Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006,2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie”
20. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
21. 31.01.2020 WG - PLF.0050.16.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
22. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.20 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
23. 05.02.2020 WG - PLF.0050.16A.W.20 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok
24. 11.02.2020 RSO.0050.17.2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
25. 12.02.2020 WG.0050.18.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”
26. 12.02.2020 WG.0050.19.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
27. 12.02.2020 WG.0050.20.2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
28. 12.02.2020 WG.0050.21.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny
29. 12.02.2020 WG.0050.22.2020 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania Strategii Promocji Gminy Sitkówka-Nowiny
30. 14.02.2020 WG.0050.23.2020 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
31. 14.02.2020 RSO.0050.24.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
32. 14.02.2020 WG.0050.23.2020 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w NowinachOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 13.03.2020
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 20.01.2020
Dokument oglądany razy: 414