bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XVIII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 grudzień 2019 r.

Uchwała Nr RG-XVIII/200/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.01.2020 r. poz. 43

Uchwała Nr RG-XVIII/201/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XVIII/202/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.01.2020 r. poz. 92

Uchwała Nr RG-XVIII/203/19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

Uchwała Nr RG-XVIII/204/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr RG-XVIII/205/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XVIII/206/19 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.01.2020 r. poz. 44

Uchwała Nr RG-XVIII/207/19 w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.)

Uchwała Nr RG-XVIII/208/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.01.2020 r. poz. 45

Uchwała Nr RG-XVIII/209/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.01.2020 r. poz. 46Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 09.01.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 07.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 432