bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


1. Ewidencja ludności


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji ludności Pani Anita Dziwoń – inspektor ds. ewidencji ludności

Sprawy obsługiwane są w pokoju nr 12 – parter Urzędu Gminy
Kontakt telefoniczny: 41 347-50-54.
Kontakt e-mail: a.dziwon@nowiny.com.pl

Formularze do pobrania:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 6.  Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Katalog spraw obsługiwanych przez Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych – pokój Nr 12:

1. Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
3. Sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów.
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Kontrola warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
6. Przyjmowanie wniosków, zmierzających do wszczęcia procedury o leczenie odwykowe.
7. Koordynowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych oraz wszystkich innych, wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Przyjmowanie zawiadomień w ramach Procedury „Niebieska Karta”.

Formularze do pobrania:

 1. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców


2. Ewidencja działalności gospodarczej


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej Pani Agnieszka Stępień – specjalista ds. promocji i działalności gospodarczej

Sprawy obsługiwane są w pokoju nr 23 – pierwsze piętro Urzędu Gminy
Kontakt telefoniczny: 41 347-50-63
Kontakt e-mail: a.stepien@nowiny.com.pl

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę we wpisie, zawieszenie działalności, wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.pl


3. Oświadczenia do rekrutacji


 1. Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)
 2. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)
 3. Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Grażyna Górecka
Dokument z dnia: 13.06.2018
Dokument oglądany razy: 12 975