bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Urząd Gminy

Referat Stanowisko  Imię i nazwisko Telefon  E-mail Nr pokoju
Referat organizacyjny i spraw społecznych Kierownik Grażyna Górecka 41- 347-50-50 24
Ewidencja ludności Anita Dziwoń 41-347-50-54 12

Sekretariat

Monika Gruszczyńska 41-347-50-10 26

Ds. kancelaryjno

technicznych 

Ds. obronnych i OC Ireneusz Koszarecki 41-347-50-51 29
Ds. obługi klienta Paweł Soboń 41-347-50-34 BOK
Komendant OSP Jerzy Kurek 41-347-50-21 23
Informatyk Izabela Lesik 41-347-50-22 28
Zespół ds. Promocji Gminy, Działalności gospodarczej i Funduszy Pomocowych Stanowisko ds. promocji i funduszy pomocowych,  Piotr Buras 41-347-50-53 28
Ds. działalności gospodarczej 
Biuro Rady Gminy Biuro Rady Alina Jedynak 41-347-50-25 21
Ds. obsługi rady gminy i spraw organizacyjnych
Radca Prawny Radca Prawny Janina Michalska 41-347-50-26 27
Urząd Stanu Cywilnego USC Maria Turczyn 41-347-50-55 13
Z-ca kierownika USC
Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego Drogownictwa i Inwestycji Kierownik Paweł Kaszyński 41-347-50-82 39
Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Andrzej Waśko 41-347-50-82 39
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji i budownictwa Maria Karpińska 41-347-50-80 38
Dorota Pyk 41-347-50-83 37
Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa Zbigniew Miechówka 41-347-50-80 38
Referat Planowania Budżetu i Finansów Z-ca Skarbnika, Główny Księgowy jednostki budżetowej Ewa Mazur 41-347-50-33 34
Wielosobowe stanowisko ds. księgowości  Anna Cęcek 41-347-50-33 34
Katarzyna Szewczyk

41-347-50-32

34
Wielosobowe stanowisko ds. wymiaru księgowości podatków i opłat Magdalena Pala 41-347-50-37 36
Marzena Lewandowska 41-347-50-38 36
Jagodza Szendzielorz 41-347-50-38 38
Ds. obsługi kasowej Urszula Antoniak 41-347-50-37 Kasa
Ds. płac i rozliczeń Agnieszka Różycka 41-347-50-35 35
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownik Sławomir Sobczyk 41-347-50-70 31
Ds. gospodarki nieruchomościami Michał Zatorski 41-347-50-71 31
Specjalista ds. Gospodarki Rolnej Marcin Orłowski 41-347-50-73 32
Ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dorota Pasek 41-347-50-75 32
Ds. ochrony środowiska Monika Milcarz 41-347-50-77 32
Zespół ds. gospodarki odpadami Wieloosobowe stanowikso ds. gospodarki odpadami Adam Maciejewski 41-347-50-52 11
Grzegorz Bryk 41-347-50-52 11Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 08.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 476