bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XV Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 październik 2019 r.

Uchwała Nr RG-XV/151/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.10.2019 r. poz. 4089

Uchwała Nr RG-XV/152/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2025

Uchwała Nr RG-XV/153/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.10.2019 r. poz. 4090

Uchwała Nr RG-XV/154/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLVIII/383/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowin - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.10.2019 r. poz. 4091

Uchwała Nr RG-XV/155/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXVI/319/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowin - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.10.2019 r. poz. 4092

Uchwała Nr RG-XV/156/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Sitkówka-Nowiny do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG-XV/157/19 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Gminą BrójceOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.11.2019
Dokument oglądany razy: 889