bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XI Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 czerwiec 2019 r.

Uchwała Nr RG-XI/97/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum zaufania

Uchwała Nr RG-XI/98/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok

Uchwała Nr RG-XI/99/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XI/100/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr RG-XI/101/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.07.2019 r. poz. 2851

Uchwała Nr RG-XI/102/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019-2025

Uchwała Nr RG-XI/103/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok

Uchwała Nr RG-XI/104/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr RG-XI/105/19 w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.07.2019 r. poz. 2852

Uchwała Nr RG-XI/106/19 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka -Nowiny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.07.2019 r. poz. 2853

Uchwała Nr RG-XI/107/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG – XIV/155/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Sitkówka – Nowiny

Uchwała Nr RG-XI/108/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VII / 61 / 19 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr RG-XI/109/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr RG-XI/110/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019 roku

Uchwała Nr RG-XI/111/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2019 roku

Uchwała Nr RG-XI/112/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2019 rokuOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 15.07.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 715