bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– X Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 maja 2019 r.

Uchwała X/89/2019 w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała X/90/2019 w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała X/91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019.

Uchwała X/92/2019 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego do Uchwały Nr RG-X/93/19

Uchwała X/93/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.06.2019 r. poz. 2340

Uchwała X/94/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała X/95/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.06.2019 r. poz. 2341

Uchwała X/96/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.06.2019 r. poz. 2342Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 10.07.2019
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 11.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 738