bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Referat Planowania Budżetu i Finansów


Zakres spraw i zadań do realizacji zespołu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów:
_______________________________________________________________________

  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na żądanie podatnika lub uprawnionych organów i prowadzenie rejestru zaświadczeń;
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • prowadzenie zbioru dokumentów wymiarowych, dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości gminy, oraz sprawowanie kontroli zapisów deklaracji i informacji podatkowych z rzeczywistością;
  • wydawanie i doręczanie decyzji wymiarowych;
  • załatwianie spraw ulg, umorzeń i odroczeń podatków i opłat;
  • prowadzenie zbioru dokumentacji pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 t;
  • prowadzenie księgowości podatków i opłat;
  • prowadzenie spraw egzekucji należności podatkowych, gromadzenie dokumentacji z tym związanej, kontrolowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do wykonania;
  •  kontrola podatkowa;

telefon: 41 347 50 37:

Dawid Gruszczyński – wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; ulgi, umorzenia, zwolnienia, odroczenia, rozłożenia należności na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych;

telefon: 41 347 50 37:

Marzena Lewandowska – księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;

telefon: 41 347 50 31:

Magdalena Pala – księgowość i egzekucja opłat lokalnych, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkań, podatek od środków transportowych; egzekucja należności od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;

telefon: 41 347 50 38:

Marta Trojan – księgowość, windykacja i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DRUKI DO POBRANIA:

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU

Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU
OSOBY FIZYCZNE

1. Podatek od nieruchomości:

IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pdf)
ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (pdf)

2. Podatek rolny:

IR-1 – informacja o gruntach (pdf)
ZIR-1 – załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (pdf)

3. Podatek leśny:

IL-1 – informacja o lasach (pdf)
ZIL-1 – załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

ZIL-3 – załącznik do informacji o lasach – dane pozostałe podatników (pdf)

OSOBY PRAWNE

1. Podatek od nieruchomości:

DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości (pdf)
ZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

2. Podatek rolny:

DR-1 - deklaracja na podatek rolny (pdf)
ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

3. Podatek leśny:

DL-1 - deklaracja na podatek leśny (pdf)
ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 11 235