bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– IX Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 kwietnia 2019 r.

Uchwała RG-IX/82/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.05.2019 r. poz. 2072

Uchwała RG-IX/83/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG - V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2019–2025

Uchwała RG-IX/84/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.05.2019 r. poz. 2073

Uchwała RG-IX/85/19 w sprawie zmiany uchwały RG-XLIX/575 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała RG-IX/86/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała RG-IX/87/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2018 rok

Uchwała RG-IX/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawyOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 01.07.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 13.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 793