bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawaniem dowodów osobistych oraz sprawami meldunków w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny zajmuje się Pani Maria Turczyn - Zastępca Kierownika USC  - parter, pok. 13.

Informacje dot. dowodów osobistych - tel: 41 347-50-55

Informujemy, że osoby które wymieniły dowody osobiste, mają obowiązek złożyć NIP-3 do Urzędu Skarbowego - Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późń. zm. (zgłoszenie można złożyć przy odbiorze dowodu osobistego - zostanie ono w ciągu 7 dni dostarczone do US) -> formularz NIP-3

Formularze

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- formularz NIP-3

- Zameldowanie na pobyt stały

- Zameldowanie na pobyt czasowy

- Wymeldowanie z pobytu stałego

- Wymeldowanie z pobytu czasowego


Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

1. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osoby bez znaków szczegółowych i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (Dz.U. nr 112 poz. 1182 z 2000 r.)

2. Odpis skrócony aktu urodzenia z aktualnymi danymi osobowymi (dotyczy osoby składającej wniosek po raz pierwszy lub będącej stanu cywilnego: kawaler, panna lub odpis skrócony aktu małżeństwa z aktualnymi danymi dla osób pozostających w związku małżeńskim, po rozwiązaniu małżeństwa lub owdowieniu - Dz.U. jw. - (Urzędy Stanu Cywilnego wydają akty do wyrobienia dowodów bezpłatnie.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 273