bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– VII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 luty 2019 r.

Uchwała Nr RG-VII/59/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.03.2019 r. poz. 1080

Uchwała Nr RG-VII/60/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019–2025

Uchwała Nr RG-VII/61/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr RG-VII/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-VII/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-VII/64/19 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-VII/65/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/58/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019r., w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w KielcachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.03.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 01.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 902