bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– VI Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 styczeń 2019 r.

Uchwała Nr RG-VI/53/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.01.2019 r. poz. 560

Uchwała Nr RG-VI/54/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019–2025

Uchwała Nr RG-VI/55/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.01.2019 r. poz. 561

Uchwała Nr RG-VI/56/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała Nr RG-VI/57/19 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG-VI/58/19 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w KielcachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 04.02.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 381