bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Altualizacja

Referat Planowania Budżetu i Finansów


Zakres spraw i zadań do realizacji zespołu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów:
_______________________________________________________________________

  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na żądanie podatnika lub uprawnionych organów i prowadzenie rejestru zaświadczeń;
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • prowadzenie zbioru dokumentów wymiarowych, dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości gminy, oraz sprawowanie kontroli zapisów deklaracji i informacji podatkowych z rzeczywistością;
  • wydawanie i doręczanie decyzji wymiarowych;
  • załatwianie spraw ulg, umorzeń i odroczeń podatków i opłat;
  • prowadzenie zbioru dokumentacji pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 t;
  • prowadzenie księgowości podatków i opłat;
  • prowadzenie spraw egzekucji należności podatkowych, gromadzenie dokumentacji z tym związanej, kontrolowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do wykonania;
  • kontrola podatkowa;

telefon: 41 347 50 37:

Dawid Gruszczyński – wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; ulgi, umorzenia, zwolnienia, odroczenia, rozłożenia należności na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych;

telefon: 41 347 50 31:

Magdalena Pala – księgowość i egzekucja opłat lokalnych, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkań, podatek od środków transportowych; egzekucja należności od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;

telefon: 41 347 50 37:

Marzena Lewandowska – księgowość i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;

telefon: 41 347 50 38:

Marta Trojan – księgowość, windykacja i egzekucja opłaty za śmieci; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Druki do pobrania

1. Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych (xls, pdf)

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (xls, pdf)

2. Podatek od nieruchomości, leśny, rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (wersja pdf, word)

Wykaz budowli opodatkowanych (wersja pdf, word)

Wykaz budowli zwolnionych (wersja pdf, word)

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (wersja  pdf, word)

Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (wersja pdf, word)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne (wersja pdf,  word)Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 24.01.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 9 319