bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Luty 2018 rok

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Nowinach oraz nadania jej Statutu

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG- II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny

5. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-NowinachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 16.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 794