bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Styczeń 2018 rok

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92)

4. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

6. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

7. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

8. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na dz. nr ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice

9. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”

10. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”

11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki

12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada

14. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F"

16. Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

18. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-NowinyOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 23.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 947