bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXVIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 30 grudzień 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXVIII/327/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr RG – XXXVIII/326/13 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG – XXXVIII/325/13 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonego przy Szkole Podstawowej w msc. Kowala na działce nr ewid. 608/4, obręb geodezyjny Kowala, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Szkoły Podstawowej w msc. Kowala

Uchwała Nr RG – XXXVIII/324/13 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku modernizacją budynków socjalnych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXVIII/323/13 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce

Uchwała Nr RG – XXXVIII/322/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr RG – XXXVIII/321/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2014

Uchwała Nr RG – XXXVIII/320/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG – XXXVIII/319/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG – XXXVIII/318/13 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – XXXVIII/317/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – XXXVIII/316/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – XXXVIII/315/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016

Uchwała Nr RG – XXXVIII/314/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 679