bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XLII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 21 maja 2014 r.

Uchwała Nr RG – XLII/362/14 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XLII/361/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – XLII/360/14 w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XLII/360/14

Załącznik Nr 2 i 3 do Uchwały Nr RG - XLII/360/14

Uchwała Nr RG – XLII/359/14 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr RG – XLII/358/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLII/357/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLII/356/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-NowinachOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 06.06.2014
Dokument oglądany razy: 4 311