bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Październik 2018

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)

4. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”

5. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”

6. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447, położonego w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody
w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

11. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych gminy

12. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej – Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

14. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

15. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

16. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej magistralnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

17. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w KielcachOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 12.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 183