bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sierpień 2018

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościąOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 22.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 24.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 254