bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kwiecień 2018 rok

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski” na 2018 rok

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku – plan G”

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 21.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 13.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 274