bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XLIX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 18 październik 2018 r.

Uchwała Nr RG-XLIX/566/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 22.10.2018 r. poz. 3628

Uchwała Nr RG-XLIX/567/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 22.10.2018 r. poz. 3629

Uchwała Nr RG-XLIX/568/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIX/569/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIX/570/18 w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447, położonego w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG-XLIX/571/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XLIX/572/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XLIX/573/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych gminy

Uchwała Nr RG-XLIX/574/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej – Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

Uchwała Nr RG-XLIX/575/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała Nr RG-XLIX/576/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XLIX/577/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XLIX/578/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej magistralnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XLIX/579/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w KielcachOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 24.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 447