bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XLVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 31 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr RG-XLVI/563/18 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza

Uchwała Nr RG-XLVI/562/18 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza

Uchwała Nr RG-XLVI/561/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

Uchwała Nr RG-XLVI/560/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLVI/559/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLVI/558/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.09.2018 r. poz. 3088

Uchwała Nr RG-XLVI/557/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.09.2018 r. poz. 3087

Uchwała Nr RG-XLVI/556/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.09.2018 r. poz. 3086

Uchwała Nr RG-XLVI/555/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-XLVI/554/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.09.2018 r. poz. 3085Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 07.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 494