bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XLIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 czerwiec 2018 r.

Uchwała Nr RG-XLIV/552/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18

Uchwała Nr RG-XLIV/551/18 w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/550/18 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/549/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/548/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 02.07.2018 r. poz. 2356

Uchwała Nr RG-XLIV/547/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 02.07.2018 r. poz. 2355

Uchwała Nr RG-XLIV/546/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/545/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych w miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/544/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/543/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XLIV/542/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XLIV/541/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 02.07.2018 r. poz. 2354

Uchwała Nr RG-XLIV/540/18 w sprawie przekazania w użytkowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XLIV/539/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG-XLIV/538/18 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLIV/537/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 02.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 777