bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XLII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 16 maj 2018 r.

Uchwała Nr RG-XLII/527/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 19.05.2018 r. poz. 2002

Uchwała Nr RG-XLII/528/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-XLII/529/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XLII/530/18 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XLII/531/18 w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki

Uchwała Nr RG-XLII/532/18 w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko

Uchwała Nr RG-XLII/533/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada

Uchwała Nr RG-XLII/534/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała

Uchwała Nr RG-XLII/535/18 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2017 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 18.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 804