bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XL Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 23 marca 2018 r.

Uchwała Nr RG-XL/523/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XL/522/18 w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG-XL/521/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Uchwała Nr RG-XL/520/18 w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny

Uchwała Nr RG-XL/519/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny

Uchwała Nr RG-XL/518/18 w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 27.03.2018 r. poz. 1162

Uchwała Nr RG-XL/517/18 w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 27.03.2018 r. poz. 1161

Uchwała Nr RG-XL/516/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XL/515/18 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 27.03.2018 r. poz. 1160

Informacja o Rozstrzygnięciu Nadzorczym do Uchwały Nr RG - XL / 514 / 18

Uchwała Nr RG-XL/514/18 w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 09.05.2018 r. poz.1903Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 2 013