bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXVIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 styczeń 2018 r.

Uchwała Nr RG-XXXVIII/511/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVIII/510/18 w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVIII/509/18 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVIII/508/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F"

Uchwała Nr RG-XXXVIII/507/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała

Uchwała Nr RG-XXXVIII/506/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada

Uchwała Nr RG-XXXVIII/505/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko

Uchwała Nr RG-XXXVIII/504/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki

Uchwała Nr RG-XXXVIII/503/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2018 r. poz. 482

Uchwała Nr RG-XXXVIII/502/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2018 r. poz. 481

Uchwała Nr RG-XXXVIII/501/18 w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na dz. nr ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice

Uchwała Nr RG-XXXVIII/500/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVIII/499/18 w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVIII/498/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVIII/497/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XXXVIII/496/18 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92) - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2018 r. poz. 480

Uchwała Nr RG-XXXVIII/495/18 sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-XXXVIII/494/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2018 r. poz. 479Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 892