bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 grudzień 2017 r.

Uchwała Nr RG-XXXVII/493/17 w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr RG-XXXVII/492/17 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr RG-XXXVII/491/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr RG-XXXVII/490/17 w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVII/489/17 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 125

Uchwała Nr RG-XXXVII/488/17 w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - Nowiny” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 124

Uchwała Nr RG-XXXVII/487/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617) - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 123

Uchwała Nr RG-XXXVII/486/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XXXVII/485/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG-XXXVII/484/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej - Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVII/483/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. nr ewid. 533/181, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVII/482/17 w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny oraz barierek i umocnienia skarpy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVII/481/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

Uchwała Nr RG-XXXVII/480/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała Nr RG-XXXVII/479/17 w sprawie w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVII/478/17 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 62/6 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVII/477/17 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek numer 238/25, 238/26 i 238/28 w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVII/476/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer 460/13 w miejscowości Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVII/475/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny

Uchwała Nr RG-XXXVII/474/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 122

Uchwała Nr RG-XXXVII/473/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 121

Uchwała Nr RG-XXXVII/472/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 120

Uchwała Nr RG-XXXVII/471/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 119

Uchwała Nr RG-XXXVII/470/17 uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej

Uchwała Nr RG-XXXVII/469/17 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXXVII/468/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

Uchwała Nr RG-XXXVII/467/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/466/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/465/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/464/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/463/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/462/17 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

Uchwała Nr RG-XXXVII/461/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 118

Uchwała Nr RG-XXXVII/460/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-XXXVII/459/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/458/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/457/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/456/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XXXVII/455/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 117

Uchwała Nr RG-XXXVII/454/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG-XXXVII/453/17  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2018 r. poz. 116Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 10.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 533