bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

– sesja XXVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 lutego 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXVII / 343 / 17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 891

Informacja o Rozstrzygnięciu Nadzorczym do Uchwały Nr RG - XXVII / 342 / 17

Uchwała Nr RG - XXVII / 342 / 17 w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowynm Województwa Świętokrzyskiego 04.04.2017 r. poz. 1278

Uchwała Nr RG - XXVII / 341 / 17 w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.04.2017 r. poz. 1277

Uchwała Nr RG - XXVII / 340 / 17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXVII / 339 / 17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXVII / 338 / 17 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych w postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz Przedszkola Samorządowego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXVII / 337 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 3, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 533/167, 533/168, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG - XXVII / 336 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXVII / 335 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXVII / 334 / 17 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXVII / 333 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 890

Uchwała Nr RG - XXVII / 332 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 889

Uchwała Nr RG - XXVII / 331 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 888

Uchwała Nr RG - XXVII / 330 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 887

Uchwała Nr RG - XXVII / 329 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 886

Uchwała Nr RG - XXVII / 328 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 885

Uchwała Nr RG - XXVII / 327 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXVII / 326 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2017 r. poz. 884Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 07.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 251