bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXVI / 325 / 17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr RG - XXVI / 324 / 17 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu

Uchwała Nr RG - XXVI / 323 / 17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XXVI / 322 / 17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXVI / 321 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 489

Uchwała Nr RG - XXVI / 320 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 488

Uchwała Nr RG - XXVI / 319 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 487

Uchwała Nr RG - XXVI / 318 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 486

Uchwała Nr RG - XXVI / 317 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 485

Uchwała Nr RG - XXVI / 316 / 17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 484

Uchwała Nr RG - XXVI / 315 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 483

Uchwała Nr RG - XXVI / 314 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017

Uchwała Nr RG - XXVI / 313 / 17 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem i Gminą Płoty

Uchwała Nr RG - XXVI / 312 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.02.2017 r. poz. 482Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 02.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 713