bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 24 październik 2016 r.

Uchwała Nr RG - XXIII / 278 / 16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-X/93/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice"

Uchwała Nr RG - XXIII / 277 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych siłowni zewnętrznej oraz piłkochwytu, utworzonych na dz. nr ewid. 608/6 przy Zespole Placówek Integracyjnych w msc. Kowala, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w msc. Kowala

Uchwała Nr RG - XXIII / 276 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej utworzonych na dz. nr ewid. 256 przy Zespole Placówek Oświatowych w msc. Bolechowice, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w msc. Bolechowice

Uchwała Nr RG - XXIII / 275 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/150/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XXIII / 274 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG–VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr RG - XXIII / 273 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG–VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr RG - XXIII / 272 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 28.10.2016
Dokument oglądany razy: 3 018