bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 września 2016 r.

Uchwała Nr RG - XXII / 271 / 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023

Uchwała Nr RG - XXII / 270 / 16 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację studzienki wodomierzowej ZSP w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXII / 269 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie pieca chlebowego przy grilowisku na terenie Remizy OSP w msc. Kowala, stanowiącego mienie Gminy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXII / 268 / 16 w sprawie przekazania środków trwałych, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXII / 267 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXII / 266 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/261/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przywrócenia Komisariatu Policji w Nowinach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXII / 265 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXII / 264 / 16 w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała Nr RG - XXII / 263 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 06.10.2016
Dokument oglądany razy: 2 607