bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr RG - XXI / 262 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 261 / 16 w sprawie przywrócenia Komisariatu Policji w Nowinach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 260 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXI / 259 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXI / 258 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXI / 257 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXI / 256 / 16 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 255 / 16 w sprawie odpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 254 / 16 w sprawie odpłatnego nabycia działki od osób fizycznych w miejscowości Słowik w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 253 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Sitkówka w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXI / 252 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG - XXI / 251 / 16 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XXI / 250 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/222/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG - XXI / 249 / 16 w sprawie zmiany Nr 10, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Uchwała Nr RG - XXI / 248 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016–2020

Uchwała Nr RG - XXI / 247 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XXI / 246 / 16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 08.09.2016
Dokument oglądany razy: 3 417