bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 września 2011 r.

Uchwała Nr RG-XII/94/11 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr RG-XII/93/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2016.

Uchwała Nr RG-XII/92/11 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.

Uchwała Nr RG-XII/91/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/25/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnie

Uchwała Nr RG-XII/90/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XXX/181/02 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach.

Uchwała Nr RG-XII/89/11 w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”.

Uchwała Nr RG-XII/88/11 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

Uchwała Nr RG-XII/87/11 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami garażowymi, położonych w Nowinach, obręb Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XII/86/11 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr RG-XII/85/11 w sprawie:ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 644