bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja IX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 lipiec 2015 r.

Uchwała Nr RG – IX / 92 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VII/67/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej, na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – IX / 91 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VII/66/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznych na terenie miejscowości Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinac

Uchwała Nr RG – IX / 90 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – IX / 89 / 15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kielce w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy działający na terenie Gminy Kielce

Uchwała Nr RG – IX / 88 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc. Wola Murowana, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG – IX / 87 / 15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr RG – IX / 86 / 15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015 roku

Uchwała Nr RG – IX / 85 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – IX / 84 / 15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 30.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 790