bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja V Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 luty 2015 r.

Uchwała Nr RG – V / 41 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – V / 40 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”
w Nowinach

Uchwała Nr RG – V / 39 / 15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr RG – V / 38 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG – V / 37 / 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr RG – V / 36 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020

Uchwała Nr RG – V / 35 / 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 r.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 10.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 726