bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja IV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 styczeń 2015 r.

Uchwała Nr RG – IV / 34 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Uchwała Nr RG – IV / 33 / 15 w sprawie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan U”       

Uchwała Nr RG – IV / 32 / 15 w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny 

Uchwała Nr RG – IV / 31 / 15 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

Uchwała Nr RG – IV / 30 / 15 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki od osób fizycznych w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny      

Uchwała Nr RG – IV / 29 / 15 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe Zagłębie Nr 15, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny   

Uchwała Nr RG – IV / 28 / 15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach     

Uchwała Nr RG – IV / 27 / 15 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach i Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Uchwała Nr RG – IV / 26 / 15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2015

Uchwała Nr RG – IV / 25 / 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   

Uchwała Nr RG – IV / 24 / 15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG – IV / 23 / 15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Uchwała Nr RG – IV / 22 / 15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 r.  

Uchwała Nr RG – IV / 21 / 15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020  Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 5 283