bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sesja III Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 30 grudzień 2014 r.

Uchwała Nr RG – III / 20 / 14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014

Uchwała Nr RG – III / 19 / 14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – III / 18 / 14 w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – III / 17 / 14 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc. Wola Murowana, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG – III / 16 / 14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym oraz wykonaniem kostki przed sceną wraz z ławkami na działce nr 202 w miejscowości Szewce, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG – III / 15 / 14 w sprawie zmiany Nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Uchwała Nr RG – III / 14 / 14 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała Nr RG – III / 13 / 14 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do projektu pn. „Geopark Chęcińsko-Kielecki”

Uchwała Nr RG – III / 12 / 14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 35/429 o powierzchni 289 m², położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – III / 11 / 14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni płaszcza komina, znajdującego się na nieruchomości gruntowej Nr 35/40, położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG – III / 10 / 14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej Nr 35/40, położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG – III / 9 / 14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG – III / 8 / 14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 rokuOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 26.01.2015
Dokument oglądany razy: 4 376