bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja VIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 25 maja 2011 r.

Uchwała Nr RG-VIII/63/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczucin.

Uchwała Nr RG-VIII/62/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG-V/37/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego rady osiedla Nowiny i rady osiedlowej w Nowinach.

Uchwała Nr RG-VIII/61/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG -XXXIV/278/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Przewodniczącemu Rady Osiedla Nowiny

Uchwała Nr RG-VIII/60/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG- IV/29/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Nowiny.

Uchwała Nr RG-VIII/59/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2016.

Uchwała Nr RG-VIII/58/11 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.

Uchwała Nr RG-VIII/57/11 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitkówce-Nowinach.

Uchwała Nr RG-VIII/56/11 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.

Uchwała Nr RG-VIII/55/11 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr RG-VIII/54/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 647