bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– III Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 26 listopad 2018 r.

Uchwała Nr RG-III/6/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.11.2018 r. poz. 4033

Uchwała Nr RG-III/7/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-III/8/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - XXXVII/468/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

Uchwała Nr RG-III/9/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza

Uchwała Nr RG-III/10/18 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279) - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.11.2018 r. poz. 4034

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego do Uchwały Nr RG-III/11/18

Uchwała Nr RG-III/11/18 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.11.2018 r. poz. 4035

Uchwała Nr RG-III/12/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-III/13/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-III/14/18 w sprawie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-III/15/18 w sprawie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-III/16/18 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-NowinyOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.12.2018
Dokument oglądany razy: 2 330