bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja V Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 23 luty 2011 r.

Uchwała Nr RG-V/43/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/20/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok.

Uchwała Nr RG-V/42/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kielce.

Uchwała Nr RG-V/41/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-V/40/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-V/39/11 w sprawie: przekazania w użytkowanie składników majątkowych Przedszkola Samorządowego z grupą żłobkową, zrealizowanego w Nowinach przy ul. Parkowej, na działkach nr ewid. 533/181, 533/9, 533/11, stanowiących mienie komuna

Uchwała Nr RG-V/38/11 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała Nr RG-V/37/11 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego rady osiedla Nowiny i rady osiedlowej w Nowinach.

Uchwała Nr RG-V/36/11 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kowala oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

Uchwała Nr RG-V/35/11 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uchwała Nr RG-V/34/11 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011-2015.

Uchwała Nr RG-V/33/11 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 593